Auto Vinkler
Hradišťská 2454, 397 01  Písek
Ford

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky
Tato internetová stránka www.autovinkler.cz je provozována spolecností Auto Vinkler s.r.o.. Prístup na tuto internetovou stránku podléhá níže uvedeným smluvním podmínkám pro používání. Prípadne si také prectete Zásady spolecnosti Auto Vinkler s.r.o. na ochranu soukromí na internetu.

Všeobecné podmínky
Auto Vinkler s.r.o. vyvíjí maximální úsilí pri zajištování presnosti informací uvedených na této internetové stránce.

Spolecnost Ford Motor Company, s.r.o. ve spolupráci se sítí autorizovaných partneru Ford, do které náleží také spolecnost Auto Vinkler s.r.o. neustále vyhledává zpusoby, jak vylepšit technické parametry, design a výrobu svých vozidel a proto jsou provádeny neustálé zmeny. Jelikož je vyvíjena maximální snaha produkovat prubežne co nejmodernejší výrobky a specifikace, tato internetová stránka nesmí a nemuže být považována za naprosto spolehlivého pruvodce aktuálními produkty a službami spolecnosti Auto Vinkler s.r.o. ani nesmí být brána za nabídku k prodeji jakéhokoliv konkrétního vozidla. Auto Vinkler s.r.o. stejne jako jiní dealeri nejsou obchodní zástupci spolecnosti Ford Motor Company, s.r.o. a nezavazuje spolecnost Ford Motor Company, s.r.o. žádnými výslovnými ani implicitními závazky nebo ujišteními.

Jakékoliv odkazy na této internetové stránce týkající se rychlosti nebo výkonu nesmí být brány jako podnet nebo doporucení k nebezpecné jízde nebo k jízde rychlostmi prekracujícími povolený limit.

Všechny údaje ohledne úspory paliva jsou uvedeny ve smyslu merení podle Smernice 93/116/EC. Byly vypocítány s pomocí stejného zkušebního cyklu, jaký je používán pro oficiální kvalifikaci emisí ve výfukových plynech. Úcelem techto údaju je výhradne možnost porovnání udávaných spotreb vozidel merených identickou metodikou dle uvedené smernice. Není možno je porovnávat s drívejšími hodnotami pro jízdu konstantní rychlostí a jízdu ve meste. Zejména s ohledem na velmi specifické a predpisem urcené podmínky, za kterých dochází k merení výše uvedených hodnot, se pri normálním používání vozidla mohou aktuální hodnoty spotreby paliva lišit od výsledku dosažených behem testovacího cyklu, a to v závislosti na množství faktoru, zahrnujících mimo jiné techniku jízdy, stavu vozovky a hustote provozu, zatížení vozidla, využití systému vozidla, na cinitelích vnejšího prostredí a stavu vozidla. Máte-li pochybnosti, konzultujte je se svým dealerem.

Copyright
Všechna práva, vcetne autorských a databázových práv na tuto internetovou stránku a její obsah, jsou vlastnena nebo licencována spolecností (název dealerství), prípadne Ford Motor Company, s.r.o., nebo jinak využívána spolecností (název dealerství) tak, jak je povoleno príslušnými zákony nebo majitelem autorských práv. Bez predchozího písemného povolení spolecnosti Auto Vinkler s.r.o. príslušného držitele autorských práv nesmíte užívat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, vysílat ani prenášet žádný text, obrázky, grafiku, logo, tlacítka, ikony, snímky a jejich výber a usporádání, žádný základní zdrojový kód nebo software, a to pro žádné komercní nebo verejné úcely.

Nesmíte upravovat, menit nebo vytváret žádné materiály nebo informace na této internetové stránce používat za jakýmkoliv jiným úcelem než pro své osobní nekomercní použití. Souhlasíte, že budete tuto internetovou stránku používat pouze pro zákonem povolené úcely.

Spolecnost Auto Vinkler s.r.o. prípadne Ford Motor Company, s.r.o. si vyhrazují právo používat pro své vlastní úcely jakékoliv materiály poskytnuté na této internetové stránce, vcetne textu a obrázku, bud na internetových stránkách, nebo jakýmkoliv jiným zpusobem vcetne propagace. Spolecnost (název dealerství) prípadne Ford Motor Company, s.r.o. si vyhrazují právo sledovat materiály zarazené na své internetové stránky a upravovat nebo odstranovat kterékoliv takové materiály.

Odmítnutí odpovednosti
Snažíme se zajistit, aby informace na našich internetových stránkách byly presné, úplné a aktuální. Užíváním techto internetových stránek však souhlasíte, že budete vázáni smluvními podmínkami, které vstupují v platnost a úcinnost v den, kdy použijete tyto internetové stránky.

Aniž by byla dotcena vaše zákonná práva, internetová stránka a všechny informace, text, jména, obrázky, fotografie, loga, odkazy a ikony a další materiály (bez omezení) jsou poskytovány 'TAK JAK JSOU' a na bázi 'JE K DISPOZICI' bez uvedení záruk nebo potvrzení, výslovného ci implikovaného. Zvlášte pak nerucíme za presnost nebo kompletnost informací poskytnutých na této internetové stránce, ani nezarucujeme, že používání této internetové stránky bude plynulé nebo bezchybné, ani že na této internetové stránce a jejích serverech nejsou pocítacové viry nebo skryté vady.

V žádném prípade nebudou spolecnost Auto Vinkler s.r.o. ani Ford Motor Company, s.r.o. odpovedné žádné osobe za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která by vznikla z používání jakýchkoliv informací uvedených na našich internetových stránkách nebo produktu zobrazených na našich internetových stránkách, vcetne (bez omezení) prímých, neprímých nebo následných škod nebo újmy jakéhokoliv druhu, které by vznikly používáním nebo ztrátou možnosti používání, dat nebo v souvislosti s používáním techto internetových stránek.

Bez ohledu na cokoliv jiného v techto smluvních podmínkách, nebudeme odpovedni za reklamace související s funkcností nebo dostupností techto internetových stránek.

Ochranné známky
Všechna jména, obrázky nebo loga oznacující Ford jsou chránené obchodní znacky spolecnosti Ford Motor Company, s.r.o., poprípade spolecností ze skupiny Ford. Všechny obchodní známky, produkty, služby a názvy spolecností tretích stran uvedené na této internetové stránce jsou ochrannými známkami, servisními známkami a obchodními názvy jejich príslušných majitelu. Spolecnost Auto Vinkler s.r.o. neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Jakékoliv takové použití muže zpusobit porušení práv majitele ci držitele príslušných práv.

Externí odkazy
Auto Vinkler s.r.o. nereprezentuje, nezarucuje, neschvaluje ani nezodpovídá za jakékoliv cizí internetové stránky, které mohou odkazovat na tuto internetovou stránku nebo na které muže být z této internetové stránky odkazováno. Jakákoliv cizí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na této internetové stránce, je mimo kontrolu spolecnosti Auto Vinkler s.r.o. a navštevujete ji zcela na své vlastní nebezpecí.

Odmítnutí odpovednosti za software
Software prípadne stahovaný ci spouštený z této internetové stránky je dukladne prohlížen a testován ve všech fázích výroby, avšak - jak je tomu u každého nového softwaru - presto doporucujeme, abyste jej pred použitím zkontrolovali antivirovým programem. Dále doporucujeme, abyste si pred použitím tohoto softwaru vytvorili aktualizovanou zálohu souboru uložených na vašem pevném disku. Spolecnost Auto Vinkler s.r.o. nemuže být zodpovedná za jakékoliv porušení, poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo pocítacovém systému, ke kterému by mohlo dojít pri používání tohoto softwaru. Pred nainstalováním jakéhokoliv softwaru na pocítac zapojený do síte se poradte se svým správcem síte.

Soudní pravomoc
Tyto Smluvní podmínky budou rízeny a vykládány podle zákonu Ceské republiky. Vzniklé spory budou spadat výhradne do jurisdikce soudu Ceské republiky.

Pokud by bylo stanoveno, že nekterá z techto podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná kvuli zákonum kterékoliv zeme nebo státu, ve které mají tyto podmínky platit, taková podmínka bude oddelena a vypuštena z daného bodu. Všechny ostatní podmínky používání a Smluvní podmínky zustanou plne platné a budou i nadále závazné a vynutitelné.Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem – spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb, a nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.

Spolecnost Auto Vinkler s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv zmenit kterékoliv ze svých smluvních podmínek zverejnením zmen online.

Pokud nesouhlasíte s temito podmínkami v plném rozsahu, musíte tuto internetovou stránku okamžite prestat používat.
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.